Covid-19 Åtgärder

Vi tar Covid-19 läget i Finland på stort allvar och arbetar kontinuerligt för att maximera säkerheten hos våra kunder. Vi har ett medlemsantal som är begränsat till 100 medlemmar, och fördelat på 1400 m2, möjliggör det trygga och säkra träningsförhållanden.

Covid-19 Åtgärder

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder och fortsätter att stöda våra medlemmars hälsa och välmående under dessa utmanande tider. 

Vi vill tacka alla våra medlemmar för det stöd ni ger i dessa tider. Tillsammans är vi Elite Trainers

Christian

 
ELITE_TEXTLOGO_BW_reso72.png